Globální trendy v náboru pro rok 2015 dle sociální sítě LinkedIn

Svět náboru se velice rychle mění. Současné změny se týkají především finančních prostředků, které mají náboráři k dispozici, míst pro hledání nejlepších talentů a způsobů propagace zaměstnavatelé značky. Vyplývá to alespoň ze 4. ročníku průzkumu globálních trendů v náboru zaměstnanců, který provedla sociální síť LinkedIn mezi více než 4 tisíci firemními náboráři z 31 zemí světa. Průzkum s názvem 2015 Global Recruiting Trends Report odhalil následující trendy.

1. Vyšší rozpočty a silnější konkurence

V roce 2015 by se náboráři měli připravit na větší objem peněz, ale také tvrdší konkurenční boj na trhu talentů. Bude to vyžadovat dlouhodobou strategii, jak získávat nejlepší talenty a také aktuální a dostatečně podrobná data. Ví vaše konkurence, kde žijí nejlepší talenty, na jakých postech pracují nebo kam chodili do školy? A víte to vy?

2 . Nový zdroj talentů

Před čtyřmi lety byly hlavním zdrojem pro hledání nejlepších talentů doporučení z osobní sítě kontaktů jednotlivých náborářů. Dnes jsou to digitální a úzce zacílené zdroje, konkrétně pracovní portály a profesní sociální sítě. Jen počet uživatelů sítě LinkedIn vzrostl za poslední čtyři roky z 100 na 300 milionů.

3. Sociální média jako nástroje propagace značky

Většina globálních lídrů mezi náboráři se shodne, že aktivní budování zaměstnavatelské značky má přímý vliv na schopnost získat nejlepší talenty. Většina však také nemá příliš prostředků na propagaci a měření vlivu zaměstnavatelské značky. Výsledkem je vyšší zájem o sociální sítě. Je třeba více spolupracovat s marketingem, který má s budováním značky prostřednictvím sociálních sítí větší zkušenosti.

4. Nedostatečné zaměření na pasivní uchazeče

Strategii pro nábor pasivních uchazečů má podle průzkumu jen 61 % firem. 75 % profesionálů přitom patří právě do kategorie pasivních uchazečů, kteří aktuálně nehledají práci. Náboráři by se proto v roce 2015 měli více zaměřit na tuto skupinu talentů.

Globální studie je k dispozici ke stažení na této stránce. Dílčí výsledky pro jednotlivé části světa a zúčastněné země pak najdete zde.

-kk-

Zdroj: LinkedIn Talent Blog - blog profesní sociální sítě LinkedIn zaměřený na nábor a rozvoj talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Talent Blog

Články v sérii

Aktuální

Globální trendy v náboru pro rok 2015 dle sociální sítě LinkedIn

Aktuální

Globální trendy v náboru pro rok 2016 dle sociální sítě LinkedIn

Aktuální

Globální trendy v náboru pro rok 2017 dle sociální sítě LinkedIn

Aktuální

Globální trendy v náboru pro rok 2018 dle sociální sítě LinkedIn