Globální trendy v náboru pro rok 2016 dle sociální sítě LinkedIn

Ilustrační snímek

Svět náboru se velice rychle mění. Současné trendy se týkají především měření kvality náboru a důrazu na vztahy (s uchazeči o zaměstnání, současnými zaměstnanci i dalšími partnery) jakožto zásadní faktor pro získávání talentů. Vyplývá to z 5. ročníku průzkumu globálních trendů v náboru zaměstnanců, který provedla sociální síť LinkedIn mezi více než 4 tisíci pracovníky HR oddělení ze 40 zemí světa. Průzkum s názvem 2016 Global Recruiting Trends Report odhalil následující trendy.

1. Budování zaměstnavatelské značky

Značka zaměstnavatele se opět dostává do centra pozornosti a firmy do ní investují výrazně více peněz. Vzniká více strategií a zapojuje se více komunikačních kanálů včetně profesních sítí a sociálních médií. Posiluje se spolupráce mezi odděleními HR a marketingu.

2. Měření kvality náboru

Nejvíce ceněným měřítkem v oblasti náboru je kvalita („quality of hire“). Většina firem ji měří zpětně prostřednictvím zpětné vazby od zaměstnanců a manažerů nebo také dlouhodobě z hlediska retence zaměstnanců. Oslovení odborníci si však nejsou zcela jisti, zda kvalitu náboru měří efektivně. Za dobrá považuje svá měřítka 33 % respondentů, za nejlepší 5 %.

3. Snižování fluktuace pomocí interního náboru

Zaměstnavatelé se stále více zabývají retencí zaměstnanců. V této souvislosti se otevírá velký prostor pro interní nábor, který je v současné době klíčovou součástí náborové strategie jen u třetiny dotázaných. Očekává se, že bude vznikat více formálních programů interního náboru a náboráři se zaměří také na to, jak udržet vztahy s uchazeči i po přijetí.

4. Doporučování zaměstnanců

Mezi firmami roste zájem o doporučení od stávajících zaměstnanců. Nadále tak budou vznikat programy zaměstnaneckých referencí. Noví zaměstnanci, které doporučí lidé, kteří již pro firmu pracují, zůstávají déle a vykazují vyšší výkonnost. I zde je velký prostor pro zlepšení, za nejlepší považuje svůj program zaměstnaneckých referencí jen 8 % respondentů.

Globální studie je k dispozici ke stažení na této stránce. Dílčí výsledky pro jednotlivé části světa a zúčastněné země pak najdete zde.

-kk-

Zdroj: LinkedIn Talent Blog - blog profesní sociální sítě LinkedIn zaměřený na nábor a rozvoj talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Talent Blog

Články v sérii

Aktuální

Globální trendy v náboru pro rok 2015 dle sociální sítě LinkedIn

Aktuální

Globální trendy v náboru pro rok 2016 dle sociální sítě LinkedIn

Aktuální

Globální trendy v náboru pro rok 2017 dle sociální sítě LinkedIn

Aktuální

Globální trendy v náboru pro rok 2018 dle sociální sítě LinkedIn