Emoce a inspirace pro to, jak vtáhnout zaměstnance a jejich nápady do hry

Let Brusel Praha prosinec 2017. Poznal mě bývalý kolega Pavel z práce. Naše sedadla byla náhodou blízko u sebe. Sdělil mi, že je nyní generálním ředitelem logistické společnosti v Itálii. V roce 2017 byl najat k provedení restrukturalizace a musel propustit spoustu lidí. Jeho aktuální výzvou bylo stabilizovat tým 140 zaměstnanců.

Laurent Laval, Arthur Hunt

Vyprávěl jsem mu o svých workshopech, které byly postaveny na vyprávění příběhů o úspěšných firemních projektech kombinovaných s vystoupením operní pěvkyně.

Pavel se hned zeptal: mohli byste jeden zorganizovat příští týden v mé společnosti poblíž Milána? Času nebylo nazbyt. Hned z letiště jsme volali operní pěvkyni Miroslavě Časarové. Její okamžitá odpověď byla: „Mohu v prosinci, do té doby jsem každý večer v opeře ... ale ... možná by to šlo ve středu, to mohu najít někoho, kdo mě zastoupí“. Shodou okolností bylo možné ve středu odletět z Prahy a vrátit se tam druhý den v 17. hodin. Miroslava mohla být ve čtvrtek v 19 hodin zpět v opeře. Den poté Pavel potvrdil, že centrála jeho společnosti schválila rozpočet akce.

„Intuice a její potvrzení“

Pro to, abychom mohli udělat rychlé rozhodnutí a nemít pochybnosti o jeho správnosti, musí být splněny dvě věci:

  • Překvapení (s Pavlem jsme se potkali náhodou),

  • Nadšení: bude to dobré pro všechny, je to společný cíl (ne „osobní vášeň“).

Měli jsme také okamžité ověření našeho nápadu fakty: operní pěvkyně měla čas, k dispozici byly vhodné lety, rozpočet byl schválen. „Dveře“ byly otevřeny.

Středa večer (týden před Vánocemi) přistání v Miláně. Pavel se omlouvá, protože neměl volnou místnost s kapacitou 140 osob. Jenom prostor ve výrobní hale. Zaměstnanci navrhují postavit jeviště a hlediště z palet a zakrýt je igelitem, aby si o ně ženy nepotrhaly silonky. Zaměstnanci se stali součástí projektu, „stavěli svou loď“.

Druhý den ráno, když se Miroslava postavila na „pódium z palet“, protrhly její podpatky zakrytí z igelitu. O několik minut později bylo jeviště opravené a Miroslava zazpívala píseň z muzikálu Fantom opery ještě před oficiálním zahájením akce generálním ředitelem. Celé dopoledne zněly mezi příběhy o úspěšných projektech operní árie. Poslední byla „Carmen“, Miroslava zpívala obklopena zaměstnanci. Někteří se k ní přidali – byli jsme v Itálii.

Během oběda se zaměstnanci shromáždili kolem generálního ředitele s novými nápady – byli ve hře.

Po covidové době budou inovace pro výkon společností ještě důležitější než dříve. Získávat zpětnou vazbu a nápady od všech zaměstnanců je pro to klíčové a zvyšuje to také sociální výkonnost.

Katalyzátory inovací

  • Opera / umění odstraňuje bariéry mezi lidmi a otevírá je kreativitě

  • Zaměstnanci jsou součástí projektu

  • Příběhy o úspěších, také z jiných odvětví / společností

  • Oběd, při kterém mohou lidi otevřeně diskutovat sdílet svoje nápady

 

Články v sérii

Aktuální

Chcete změnit svou kariéru? Je čas přiblížit se vašemu smyslu života

Aktuální

Zůstat, nebo odejít? Jak se rozhodnout...

Aktuální

Klíčový partner v rozhodovacím procesu

Aktuální

Ředitel lidských zdrojů a lektorka tanga

Aktuální

Proměňte své zaměstnance v umělce: Najdou smysl v tom, co dělají a kde chtějí zůstat

Aktuální

Inovace založené na radikální změně pro zdravý rozum

Aktuální

Ekonomický a sociální efekt: Odvažte se naslouchat lidem ze „spodních pater pyramidy“, těm, kteří obvykle bývají opomíjeni

Aktuální

Emoce a inspirace pro to, jak vtáhnout zaměstnance a jejich nápady do hry