Facebook: Angažovanost je otázkou hrdosti

Angažovanost zaměstnanců je v poslední době jedním z nejčastěji skloňovaných témat v HR. Firmy totiž začínají chápat, že nestačí, aby jejich lidé byli pouze spokojení.

Pokud mají zaměstnanci podávat lepší výkony a generovat firmě větší zisk, musejí své práci věnovat maximální pozornost a úsilí. A právě o tom je angažovanost. Co konkrétně to ale znamená v praxi?

Tuto otázku si již nějakou dobu kladla společnost Facebook. Rozhodla se proto zpracovat interní průzkum, který se však ukázal být poměrně náročným. Jak probíhal a co nakonec zjistil?

HR míní, zaměstnanci mění

Vedení HR ve Facebooku začalo sbírat data, která měla odhalit, co podněcuje angažovanost zaměstnanců.

Ředitelka HR Lori Golerová, ředitelka pro HR business partnerství Janelle Galeová a ředitelka rozvojových programů Brynn Harringtonová navázaly spolupráci s odborníkem na organizační psychologii a profesorem Wharton School při University of Pennsylvania Adamem Grantem, autorem světově úspěšných knih Dávat a brát a Originals.

V průběhu několika let se opakovala dotazníková šetření, v nichž se vystřídaly stovky otázek. Výsledek však byl vždy jiný, než autoři otázek předpokládali.

Nepotvrdil se předpoklad, že nejdůležitějším faktorem pro angažovanost zaměstnanců je mít v práci nejlepší přátele. Stejně to dopadlo i s dalšími faktory, mezi nimiž bylo zacházení s respektem, dobrý nadřízený, vysoká míra samostatnosti při výkonu práce nebo vyvážení pracovního a soukromého života.

Hrdost na první místě

Všechny zmíněné faktory byly důležité, nikoli však nejdůležitější. Tím nejdůležitějším se nakonec ukázal být pocit hrdosti vůči firmě. Když jsou lidé hrdí na to, že mohou pro firmu pracovat, jsou nejen spokojenější, ale i úspěšnější a oddanější.

Tento faktor HR ve Facebooku doposud přehlíželo, když věnovalo zásadní pozornost vztahům mezi lidmi a jejich pocitům spojeným s prací.

Nastala tedy fáze hledání odpovědi na otázku, co vytváří hrdost zaměstnanců vůči firmě. Výsledek? Jde o kombinaci tří hlavních předpokladů.

  • Optimismus – míra důvěry zaměstnanců v budoucnost firmy
  • Mise – míra zájmu zaměstnanců o vizi a cíle firmy
  • Společenský přínos – míra důvěry zaměstnanců v to, že firma svou činností pomáhá vytvářet lepší svět

Tyto faktory řídí hrdost všech zaměstnanců firmy bez ohledu na to, v jakém oddělení pracují a jakou mají pracovní náplň. U většiny z nich odráží aktuální míra pocitu hrdosti vůči firmě jejich optimismus, názor na misi a společenský přínos firmy za posledních šest měsíců.

Je proto na firmě, aby zaměstnancům ukázala činy, nikoli jen slovy, že na ni mohou být hrdí.

-kk-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company