Od zákaznické zkušenosti ke zkušenosti vlastních zaměstnanců

„Válka o talenty je u konce. Talent vyhrál,“ prohlásil už před pár lety světově uznávaný odborník na HR problematiku Josh Bersin. A měl pravdu. Nůžky mezi tím, koho ve firmě potřebujeme, a kdo je na trhu skutečně k dispozici, se stále rozevírají. Pokud si firmy chtějí udržet svůj výkon a spokojené zákazníky, musí zkrátka pracovat s rodinným stříbrem, které mají.

Káva s DEVELORem: „Jak zlepšit zaměstnaneckou zkušenost a angažovanost lidí s pomocí inovativních nástrojů“

Společnost DEVELOR Czech ve spolupráci s Aon Czech Republic uspořádala 23. listopadu 2018 další setkání ze série Káva s DEVELORem, tentokrát s podtitulem: „Jak zlepšit zaměstnaneckou zkušenost a angažovanost lidí s pomocí inovativních nástrojů“.

Ján Debnár z Aonu v diskuzi s Petrem Moravcem za DEVELOR v úvodu pohovořili o vztahu angažovanosti zaměstnanců (employee engagement) a způsobu, jakým s ní pracovat skrze zkušenost zaměstnanců (employee experience).

„Dříve firmám stačilo sledovat, jaký názor zaměstnanci na různé procesy mají. Dnes se ale potřeba mění. Už nejde jen o to, aby si firmy udržely zaměstnance jen spokojené s jejich prací, ale hlavně o to, aby v době, kdy mají lidí málo, byli ti stávající dobře motivováni a podávali výkon,“ uvedl Ján Debnár.

Odkázal tak na vzrůstající potřebu zaměstnancům ukazovat dopad a smysluplnost jejich práce pomocí efektivní zpětné vazby a komunikace, a tím zvyšovat jejich angažovanost ve firmě.

Svá slova doplnil také výzkumy podloženým faktem, že nezanedbatelné procento zaměstnanců v České republice řadí do skupiny tzv. firemních vězňů – lidí, kteří se v dění firem aktivně neangažují, chybí jim podněty k výkonnosti a v práci spíše přežívají, a to klidně i desítky let.

Drivery motivovanosti

Následně pořadatelé interaktivně zapojili publikum do ankety hodnotící klíčové faktory motivovanosti (drivery) zaměstnanců v jejich firmách a skutečnost, jak jsou tyto aspekty opravdu naplňovány. Mezi těmi nejdůležitější účastníci v sále určili zejména potřebu odměny a uznání, spolupráce a rovnováhy mezi osobním a pracovním životem.

Naopak jako nejméně důležitý faktor ohodnotili diverzitu na pracovišti a oproti očekáváním také značku zaměstnavatele, kterou ostatní faktory upozadily. Podle slov některých účastníků však v této otázce hraje důležitou roli také odvětví společnosti (značka zaměstnavatele je v některých oborech významnějším aspektem) a také podíl mladé generace ve firmě, kteří na značku zaměstnavatele kladou vyšší důraz.

Velmi diskutovaným driverem motivovanosti, který je však stále ve firmách relativně opomíjen, je faktor přímého nadřízeného. Ten má totiž svým jednáním, schopností pracovat s jednotlivci, dávat jim zpětnou vazbu a pomáhat v rozvoji k zaměstnancům velmi blízko a jeho pozitivní či negativní vliv na zaměstnance je velmi výrazný.

„Dokonce se uvádí, že každý třetí člověk, který zaměstnavatele opouští, odchází kvůli přímému nadřízenému,“ doplnil Zoltán Szabó, který byl druhým hostem setkání a zároveň na akci představitelem slovenského zastoupení mezinárodní společnosti DEVELOR. 

Jak mapovat employee experience?

Zoltán Szabó následně nastínil způsob, jakým lze employee experience v praxi snadno sledovat a zároveň výsledky zjištění elegantně a srozumitelně vizualizovat pro další práci s výstupy.

Ověřený nástroj, který společnost DEVELOR dlouhodobě využívá, se jmenuje CX-RAY. Funguje na principu jednoduchého dotazníku o 12 otázkách, které mohou být snadno replikovány v několika jazykových mutacích, a jeho vyplnění pracovníkům ve firmě nezabere více než pár minut času.

Jaké výstupy tento nástroj může managementu firmy předložit, dále Zoltán Szabó demonstroval na konkrétní případové studii společnosti, které přispěl k efektivnějšímu talent managementu.

„Uvádí se, že přibližně 35 % lidí ve firmách není na správné pozici. CX-RAY hodnotí vazby mezi zaměstnanci nebo třeba zjišťuje to, jak jsou lidé zapojeni do pracovních procesů,“ dokreslil představu o několika dílčích funkcích nástroje pan Szabó.

Nástroj tak dále například umožňuje identifikovat, že chybí spolupráce na úrovni přímý nadřízený-tým, kteří konkrétní lidé jsou izolováni od ostatních kolegů i dění ve společnosti anebo vytipovat talenty a vhodné mentory pro jejich další rozvoj ve společnosti.

„Metoda dává největší sílu těm, kteří jsou dole. Je to demokratizující nástroj, který vynáší na povrch skutečné názory jednotlivých lidí uvnitř firmy,“ doplnil Petr Moravec, který za DEVELOR Czech akci také moderoval.

Ve zbývajícím čase setkání poté dostali účastníci možnost sami si na ukázkových příkladech vyzkoušet mapování zkušenosti v odlehčeném kontextu tematiky blížících se vánočních svátků. Ve třech týmech společně mapovali možná očekávání, obavy i nápady na zlepšení nadefinovaných procesů, jako je například „příprava na štědrovečerní večeři“, a definovali tzv. „love momenty“ – zlepšující návrhy, které zážitek/zkušenost jednotlivců zažívanou v rámci daných aktivit mohou výrazně zkvalitnit.

Metoda je samozřejmě aplikovatelná a přizpůsobitelná běžné firemní praxi a nabízí relevantní podklad pro konkrétní dílčí kroky ve zlepšování zaměstnanecké zkušenosti i jejich zapojení. Koneckonců, jak i ze závěrečných komentářů účastníků vyplynulo, zvyšování angažovanosti zaměstnanců je a nadále bude pro firmy na českém trhu vysoce aktuálním tématem. Stále hledají možnosti a způsoby, jak tento cíl efektivně podpořit.

Rádi byste se zúčastnili dalšího setkání ze série Káva s DEVELORem? Sledujte aktuality na stránce www.develor.cz.

Zhlédněte videoreportáž z akce:

Články v sérii

Aktuální

Od zákaznické zkušenosti ke zkušenosti vlastních zaměstnanců

Aktuální

Jak zlepšit zaměstnaneckou zkušenost a angažovanost lidí?