Studie: Globální trendy v řízení HR 2016

Ilustrační snímek

Významné změny v oblasti digitálních technologií, rychlosti inovací a demografické struktuře pracovní síly vedou firmy k potřebě měnit své organizační struktury, obchodní a manažerské modely směrem ke kultuře, v jejímž středu stojí zaměstnanec. Vyplývá to z výsledků studie společnosti Deloitte s názvem Global Human Capital Trends 2016: The new organization, Different by design.

Na důležitosti změny svých organizačních struktur se shodlo 92 % z více než 7 tisíc oslovených seniorních manažerů a personalistů ze 130 zemí světa. Pouze 14 % se však domnívá, že je jejich firma na takovou změnu připravena.

Studie Global Human Capital Trends patří k největším globálním výzkumům zaměřeným na aktuální výzvy v oblasti HR a leadershipu. Letos proběhla již počtvrté. V předchozích třech ročnících firmy kladly největší důraz na zvyšování angažovanosti a retence zaměstnanců, zlepšování leadershipu a rozvoj firemní kultury. Letos se poprvé ukázalo, že téměř polovina firem (45 %) prochází restrukturalizací nebo ji plánuje.

Nový design HR systémů i služeb

Jasně se ukazuje, že firmy přecházejí od tradičních hierarchických obchodních modelů ke struktuře v podobě sítí týmů propojených napříč svými specializacemi. Za odborníky na takové týmy se však zatím považuje jen 21 % oslovených manažerů. Pouze 12 % respondentů uvedlo, že rozumějí tomu, jak jejich lidé spolupracují.

Roste generační diverzita pracovní síly a s ní i zastoupení pružných pracovních opatření a úvazků. Tyto změny ještě více urychluje rozvoj digitálních technologií. 74 % respondentů studie považuje za prioritu vytvoření nového designu HR systémů a služeb. Je třeba, aby podporovaly mobilní zařízení a učení.

Nový trend, který mění přístup firem k řízení, podpoře a rozvoji zaměstnanců je tzv. design thinking. Překračuje rámec transakcí a procesů a zaměřuje se na studium chování zaměstnanců za účelem vytváření nástrojů, které budou pro zaměstnance intuitivní a snadno použitelné. Zaměstnanci se tak zbaví určitého stresu a budou produktivnější. Za jednu ze svých hlavních priorit označilo tento způsob uvažování 79 % respondentů.

Celá studie je k dispozici ke stažení na této stránce.

Deloitte: Global Human Capital Trends 2016

-kk-

Zdroj: Deloitte - přední světová poradenská společnost zaměřená na strategický management, audit, daně, právo a finance
Zobrazit přehled článků ze zdroje Deloitte

Články v sérii

Aktuální

Studie: Globální trendy v řízení HR 2015

Aktuální

Studie: Globální trendy v řízení HR 2016

Aktuální

Studie: Globální trendy v řízení HR 2017

Aktuální

Studie: Globální trendy v řízení HR 2018