Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Starší lidé dnes hledají práci lépe než dřív

Až donedávna jsme mohli zaznamenat rychlý nárůst nezaměstnanosti starších lidí. S celosvětovou…

Při hledání práce je třeba vyvinout tvůrčí úsilí

Člověk, který přišel o práci, by měl ihned začít hledat další. Čím dříve, tím lépe. Je třeba využít…

Pět strategií, které pomohou přežít propuštění z práce

Ačkoli člověk propuštění v mnoha případech předvídá (firma obvykle oznamuje propouštění předem),…

Chytře na restrikce

Vzhledem k tomu, že mnozí manažeři mají ještě v živé paměti potíže s nedostatkem pracovních sil na…

Jak se vzpamatovat po propuštění z práce

Člověk, kterého zaměstnavatel propustí, zažívá mnoho smíšených pocitů. Dostane se do zcela nové…

Zmírnění stresu spojeného se ztrátou zaměstnání

Při dnešní vysoké míře nezaměstnanosti není divu, že mnoho lidí žije ve stresu. Ten může plynout jak…

Výpis 208213 z celkem 213