Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Trendy v řízení BOZP v roce 2013

Nadcházející rok bude pro manažery odpovědné za bezpečnost na pracovištích směsicí starých dobrých…

Bezpečnost práce a SCC (Safety Certificate Contractors)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn opatření stanoven&…

Zaměstnavatelé již nemusejí vyplňovat výkazy o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Pololetní statistické zjišťování Českého statistick&…

První celoevropský nástroj pro posuzování pracovních rizik v malých podnicích

Na 19. světovém kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který proběhl 12. září v…

25 tipů pro bezpečnou kancelář

Úrazy na pracovišti nejsou jen záležitostí výrobních hal a…

Ford zapojí avatary pro bezpečnější a kvalitnější výrobu

Výzkumníci automobilky Ford pracují na modelu mezinárodního…

Mezinárodní organizace práce připomíná Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Na 28. dubna připadá Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.…

Násilí na evropských pracovištích roste

Násilí, šikana a obtěžování představují stále z&…

Průvodce bezpečnou prací pro osamocené pracovníky

Průzkum mezi tisícovkou zaměstnanců pracujících na plný úvazek ve…

Výpis 3745 z celkem 92