Průměrné mzdy v Česku – 1. čtvrtletí 2016

9318709
Ilustrační snímek

Růst zaměstnanosti v České republice pokračuje. Zároveň však začíná postupně narážet na své limity, především na nedostatek volné pracovní síly. 1. čtvrtletí letošního roku ukázalo, že firmy jsou nuceny nabízet vyšší mzdy, aby si dokázaly udržet a přilákat potřebné pracovníky. Potvrzují to čísla Českého statistického úřadu. V 1. čtvrtletí roku 2016 vzrostla průměrná měsíční mzda proti stejnému období předchozího roku o 4,4 %, reálně se zvýšila o 3,9 %.

V 1. čtvrtletí 2016 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 26 480 Kč, což je o 1 119 Kč (4,4 %) více než ve stejném období roku 2015,“ uvedl ČSÚ v tiskové zprávě.

Spotřebitelské ceny se zvýšily o 0,5 %, reálně se tak mzda zvýšila o 3,9 %. Objem mezd vzrostl o 6,6 %, počet zaměstnanců o 2,1 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 4,5 %, reálně o 4,0 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 4,1 %, reálně o 3,6 %. Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda po očištění od sezónních vlivů o 1,2 %.

Medián mezd činil 22 533 Kč a oproti stejnému období předchozího roku vzrostl o 6,5 %. U mužů dosáhl 24 570 Kč, u žen byl 20 165 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi  12 117 Kč a 40 997 Kč.
Index nominální a reálné mzdy v ČR 2007-2016

Komentář Dalibora Holého, ředitele Odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ

Na přiloženém grafu vidíme několik historických etap: v období do roku 2009 se meziroční nárůsty průměrné nominální mzdy pohybovaly vysoko, ale byly negovány inflací (rozdíl mezi oběma křivkami), takže reálně mzda rostla méně; od počátku krize měl růst nominálních mezd sestupnou tendenci, až došlo ke stagnaci v roce 2013. Z hlediska reálných mezd dokonce došlo v letech 2012 a 2013 k jejich propadu.

Mezi závěrem roku 2012 a počátkem roku 2013 a o rok později jsou křivky rozkmitány legislativní změnou – zavedením solidární daně – což obrázek poněkud znejisťuje, nicméně je zřejmé, že rok 2014 byl bodem obratu, kdy nominální mzdy zamířily vzhůru a mají dosud výrazně pozitivní tendenci.

Stejně významné je, že reálné mzdy v posledních letech takřka kopírují vývoj nominálních mezd, protože inflace (index spotřebitelských cen) se stále pohybuje jen na cca půlprocentní úrovni. Dochází tak ke stále rychlejšímu zvyšování reálné kupní síly mezd, která v samotném 1. čtvrtletí 2016 vzrostla o 3,9 %. Takové tempo měla naposledy v roce 2009, kdy však docházelo k masovému propouštění, nikoli k růstu zaměstnanosti.

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad

Články v sérii

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 2. čtvrtletí 2013

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 3. čtvrtletí 2013

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 4. čtvrtletí 2013

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 1. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 2. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 3. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 4. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 1. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 2. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 3. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 1. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 2. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 3. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 1. čtvrtletí 2017

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 2. čtvrtletí 2017

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 3. čtvrtletí 2017

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2017