Průměrné mzdy v Česku – 1. čtvrtletí 2017

Ilustrační snímek

1. čtvrtletí 2017 přineslo opět rekordní míru zaměstnanosti. Ve věkové skupině 15–64 let pracovalo 72,8 % lidí. Zároveň rostla poptávka po pracovní síle.

Počet volných pracovních míst hlášených na úřady práce dosáhl na konci dubna 2017 hodnoty 159 tisíc, což je více než dosavadní maximum v roce 2008, tedy nejvíce za celou dobu evidence,“ uvedl Dalibor Holý z Odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ. Z hlediska mezd můžeme podle něho pozorovat stále dynamičtější růst.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v České republice vzrostla v 1. čtvrtletí 2017 oproti stejnému období předchozího roku o 5,3 %, což je nejvíce od roku 2008,“ potvrdil ČSÚ v tiskové zprávě.

V 1. čtvrtletí 2017 činila průměrná průměrná mzda v národním hospodářství celkem 27 889 Kč, tedy o 1414 Kč (5,3 %) více než v 1. čtvrtletí roku 2016.

Spotřebitelské ceny se zvýšily o 2,4 %, reálně se tak mzda zvýšila o 2,8 %. Objem mezd vzrostl o 7,2 %, počet zaměstnanců o 1,7 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2017 po očištění od sezónních vlivů 1,5 %.

Medián mezd činil 23 704 Kč. Oproti stejnému období předchozího roku vzrostl o 5,2 %. U mužů dosáhl 25 905 Kč, u žen byl 21 162 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi  13 200 Kč a 43 107 Kč.

Analýzu Českého statistického úřadu k vývoji trhu práce v 1. čtvrtletí 2017, přehled průměrných mezd v jednotlivých odvětvích či přehledy vývoje mezd zaměstnanců od roku 2010 najdete na této stránce.

ČSÚ: Indexy nominálních a reálných průměrných mezd ke stejnému období předchozího roku, čtvrtletní údaje

Komentář Dalibora Holého, ředitele Odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ

Na přiloženém grafu vidíme několik historických etap: v období do roku 2009 se meziroční nárůsty průměrné nominální mzdy pohybovaly vysoko, ale byly často negovány inflací (rozdíl mezi oběma křivkami), takže reálně mzda rostla méně; od počátku krize měl růst nominálních mezd sestupnou tendenci, až došlo ke stagnaci v roce 2013. Z hlediska reálných mezd dokonce došlo v letech 2012 a 2013 k jejich poklesu.

Mezi závěrem roku 2012 a počátkem roku 2013 a o rok později jsou křivky ovlivněny legislativní změnou. Rok 2014 byl bodem obratu, kdy nominální mzdy zamířily vzhůru a dosud mají pozitivní tendenci.

Reálné mzdy až do 3. čtvrtletí 2016 takřka kopírovaly vývoj nominálních mezd, protože inflace (index spotřebitelských cen) se pohybovala jen na cca půlprocentní úrovni. Docházelo tak k rychlému zvyšování reálné kupní síly mezd. S příchodem vyšší inflace v závěru loňského roku tento trend již neplatí a křivky nominálních a reálných mezd se začínají odlišovat. V samotném 1. čtvrtletí 2017 se mzdy meziročně reálně zvýšily o 2,8 %, což je o něco méně než v průměru za loňský rok.

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad

Články v sérii

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 2. čtvrtletí 2013

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 3. čtvrtletí 2013

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 4. čtvrtletí 2013

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 1. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 2. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 3. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 4. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 1. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 2. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 3. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 1. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 2. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 3. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 1. čtvrtletí 2017

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 2. čtvrtletí 2017

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 3. čtvrtletí 2017

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2017