Průměrné mzdy v Česku – 3. čtvrtletí 2017

3. čtvrtletí 2017 přineslo v České republice další rekord z hlediska míry zaměstnanosti (74,1 % ve věkové skupině 15–64 let) a pokles nezaměstnanosti na novou historicky nejnižší úroveň. S tím souvisí i pokračující růst výdělků.

Ilustrační snímek

Nárůst poptávky podniků po pracovní síle je silný – počet volných pracovních míst hlášených na úřady práce dosáhl na konci října 2017 hodnoty 209,9 tisíc,“ uvedl Dalibor Holý z Odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu (ČSÚ). To je nejvíc za celou dobu existence Výběrového šetření pracovních sil, které provádí ČSÚ od roku 1992.

Průměrná měsíční mzda ve 3. čtvrtletí letošního roku činila 29 050 Kč, což je o 1 840 Kč (6,8 %) více než ve 3. čtvrtletí 2016. Spotřebitelské ceny se zvýšily o 2,5 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,2 %. Objem mezd vzrostl o 8,8 %, počet zaměstnanců o 2,0 %.

Oproti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve 3. čtvrtletí 2017 po očištění od sezónních vlivů o 1,3 %.

Medián mezd činil 25 181 Kč a oproti stejnému období roku 2016 vzrostl o 7,1 %. U mužů dosáhl 27 486 Kč, u žen 22 584 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 12 170 Kč a 45 740 Kč.

V 1. až 3. čtvrtletí 2017 dosáhla průměrná mzda 28 761 Kč, přičemž v meziročním srovnání činil přírůstek 1 773 Kč (6,6 %). Spotřebitelské ceny se za uvedené období zvýšily o 2,4 %, reálně se mzda zvýšila o 4,1 %.

Růst mezd z hlediska odvětví

Průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2017 rostly především v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (10,3 %), ve zdravotní a sociální péči (9,7 %) a v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech (9,1 %).

Naopak nejnižší přírůstek si průměrná mzda připsala v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (2,8 %). Průměrná mzda ve výši 48 969 Kč tak již není nejvyšší ze všech odvětví. Nejvyšší průměrná mzda je aktuálně v odvětví informačních a komunikačních činností – 51 670 Kč (růst o 3,4 %).

Z průmyslových oborů se nejvíce dařilo zpracovatelskému průmyslu, který současně zaměstnává největší počet zaměstnanců – 1,1 milionu. Průměrná mzda zde vzrostla o 7,2 % na 28 981 Kč. Podobně se dařilo druhému početně největšímu odvětví, velkoobchodu a maloobchodu, kde mzdy vzrostly o 7,4 % na 27 404 Kč.

Analýzu Českého statistického úřadu k vývoji mezd zaměstnanců v 3. čtvrtletí 2017, přehled průměrných mezd v jednotlivých odvětvích či přehledy vývoje mezd od roku 2010 najdete na této stránce.

-kk-

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad

Články v sérii

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 2. čtvrtletí 2013

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 3. čtvrtletí 2013

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 4. čtvrtletí 2013

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 1. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 2. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 3. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 4. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 1. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 2. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 3. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 1. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 2. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 3. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 1. čtvrtletí 2017

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 2. čtvrtletí 2017

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 3. čtvrtletí 2017

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2017