Průměrné mzdy v Česku – 2. čtvrtletí 2016

Ilustrační snímek

Růst průměrné mzdy v České republice stále pokračuje. Potvrzují to čísla Českého statistického úřadu. Ve 2. čtvrtletí roku 2016 vzrostla průměrná měsíční mzda proti stejnému období předchozího roku o 3,9 %, reálně se zvýšila o 3,7 %.

Ve 2. čtvrtletí 2016 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 27 297 Kč, což je o 1 019 Kč (3,9 %) více než ve stejném období roku 2015,“ uvedl ČSÚ v tiskové zprávě.

Spotřebitelské ceny se zvýšily o 0,2 %, reálně se tak mzda zvýšila o 3,7 %. Objem mezd vzrostl o 5,8 %, počet zaměstnanců o 1,8 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 3,9 %, reálně o 3,7 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 3,6 %, reálně o 3,4 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2016 po očištění od sezónních vlivů 0,8 %.

Medián mezd činil 23 047 Kč a proti stejnému období předchozího roku vzrostl o 4,5 %. u mužů dosáhl 25 176 Kč, u žen byl 20 567 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi  11 238 Kč a 43 752 Kč.

V 1. pololetí 2016 dosáhla průměrná mzda výše 26 898 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 074 Kč (4,2 %). Spotřebitelské ceny se v 1. pololetí zvýšily o 0,4 %, reálně se tedy mzda zvýšila o 3,8 %.

Analýzu Českého statistického úřadu k vývoji trhu práce v 2. čtvrtletí 2016, přehled průměrných mezd v jednotlivých odvětvích či přehledy vývoje mezd zaměstnanců od roku 2010 najdete na této stránce.

 

ČSÚ: Vývoj nominálních a reálných mezd

Komentář Dalibora Holého, ředitele Odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ

Na přiloženém grafu vidíme, že ve vývoji mezd je značná setrvačnost. V období do roku 2013 docházelo k pozvolnému oslabování mzdové dynamiky, až došlo k propadu průměrné mzdy nejen v reálném vyjádření, ale dokonce i nominálně. Od roku 2014 se trend zvrátil, situace se zlepšuje a v prvních dvou čtvrtletích roku 2016 jsou nominální nárůsty průměrné mzdy relativně velmi vysoké.

Ve srovnání se situací před krizí, tedy do roku 2008, je nyní zanedbatelná inflace (růst spotřebitelských cen byl ve 2. čtvrtletí 2016 pouhých 0,2 %, v grafu je znázorněn jako rozdíl mezi oběma křivkami), takže průměrná mzda se zvyšuje reálně takřka stejně jako nominálně; dochází tedy k silnému růstu kupní síly výdělků.

Druhý důležitý fakt je ten, že k silnému mzdovému růstu dochází za situace zvyšování zaměstnanosti. Růst objemu mezd je tak ještě rychlejší než růst průměrné mzdy.

-kk-

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad

Články v sérii

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 2. čtvrtletí 2013

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 3. čtvrtletí 2013

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 4. čtvrtletí 2013

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 1. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 2. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 3. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 4. čtvrtletí 2014

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 1. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 2. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku - 3. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2015

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 1. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 2. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 3. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2016

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 1. čtvrtletí 2017

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 2. čtvrtletí 2017

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 3. čtvrtletí 2017

Aktuální

Průměrné mzdy v Česku – 4. čtvrtletí 2017