Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Včera večer u sila firma školit zkusila

Vzdělávání si v podniku vždy najde cestu k rozličným osobám a oddělením. Zodpovědnost za ně může…

Předstíráme, že se učíme

Pro společnost Kimberly-Clark je klíčové zavádění nových produktů na trh. Někteří zaměstnanci však…

Firemní vzdělávání a řízení změn

Potřeba vzdělávání zaměstnanců a provádění změn nebyla v podnicích nikdy tak závažná jako nyní.…

Interní e-mailové systémy - příležitost ke vzdělávání

Interní e-mailové systémy nabízí ideální příležitost ke vnitrofiremnímu vzdělávání, které navíc není…

Pat Crull bere vzdělávání vážně i vesele

Doktorka Patt Crull je v současnosti viceprezidentkou a manažerkou vzdělávání jedné americké…

Kdo chce s firmou býti, musí s firmou výti

Chce-li firma prosperovat, potřebuje kompetentní zaměstnance, kteří budou podávat nadstandardní…

Povězme si příběh ze života

Vyprávění příběhů se stává jedním z nejúspěšnějších způsobů zavádění nových myšlenek do organizací.…

Teambuilding je individuální záležitost

Budování týmu nespočívá pouze v tom, že manažer vezme svoji skupinu mimo podnik a provede s ní…

Dáte si koblížek? aneb Výběr metody školení

Americká společnost Krispy Kreme se rozhodla vyvinout systém smíšeného školení, který by v sobě…

Výpis 10181026 z celkem 1072