Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Příprava projektu kombinované výuky

Smíšeným vyučováním autor míní kombinaci tradičních metod školení s e-learningem. Příliš mnoho…

Proč výcvik zaměstnanců selhává?

Velké množství firem věnuje nemalé prostředky na nejrůznější tréninkové a školicí programy, přesto…

Zvyšování výkonnosti nebo jen "trénink"?

Před několika lety určoval úspěch a konkurenceschopnost podniku především jeho hmotný majetek. Dnes…

Nová realita firemního školení

Zatímco až dosud hráli hlavní roli ve školení zaměstnanců zaměstnavatelé, tato role se postupem času…

Zkušenostní vzdělávací metoda - další krok k efektivitě

Většina společností si dnes uvědomuje, jak nesmírně důležitý je výcvik a rozvoj zaměstnanců pro…

Když komunikace vázne...

Téměř v každé firmě se najde několik jedinců, kterým dělají problémy sociální vztahy a komunikace,…

Rivalita? Ne, spolupráce.

Obchodní školy a podnikové univerzity mají leccos společného &…

Výcvik a školení zaměstnanců - několik užitečných rad

Individuální školení zaměstnanců se významně podílí na jejich výkonnosti. existují tři základní…

Labyrint - projekt celoživotního vzdělávání

Pro mnoho lidí jsou vzdělávání a rozvoj spojeny pouze s návštěvou školy nebo kurzů. Mnoho dalších…

Výpis 10361044 z celkem 1053