Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Pozor na pomstychtivé zaměstnance

Propuštění zaměstnanci často cítí potřebu nějak se bývalému zaměstnavateli pomstít. Ne všichni to…

Británie bojuje za bezpečnost práce

Smrt se nevyhýbá žádnému prostředí, ani pracovnímu. O to horší je však, dochází-li na pracovištích k…

Klíčová firemní hodnota

Tajemství bezpečného chování zaměstnanců na pracovišti spočívá v budování bezpečné firemní kultury.…

Bezpečnost je věcí pozitivního přístupu

V současné době je velice moderní hovořit o tom, že zaměstnanci jsou nejdůležitějšími aktivy…

Komplexní bezpečnostní kultura ve společnosti Fleet Services

Lidský faktor je jednou z nejčastějších příčin pracovních úrazů a zranění. Tyto problémy proto lze…

Behaviorální změna v oblasti bezpečnosti práce - případová studie

Článek informuje o tom, jak probíhala změna firemní kultury v oblasti bezpečnosti práce v Olympic…

Cigárko nebo mrkev?

Kouření na pracovišti se týká zejména dělníků a manuálně pracujících. Nejsou však jediní, kdo kouří.…

Zdraví zaměstnanců je v našem zájmu

Vzrůstající počet firem si začíná uvědomovat přínos investic do zdraví svých zaměstnanců. Dobře…

Program EU bude chránit zdraví zaměstnanců

Evropská komise se na svém posledním shromáždění zabývala riziky psychických poruch, způsobených…

Výpis 8290 z celkem 92