Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Fondy Evropsk�� unie" bylo nalezeno 76 článků.

Česko čeká boom zájmu o evropské dotace

9.1.2009 

Po dvou letech fungování evropských dotačních programů vypsaných na roky 20072013 se vČeské republice očekává boom vpodávání žádostí ičerpání dotací. Odborníci soudí, že příští měsíce budou přelomové…

Opět lze žádat o dotace na školicí střediska

6.1.2009 

Agentura CzechInvest obnovila vpolovině prosince příjem registračních žádostí o dotace zevropského programu Školicí střediska. Registrační žádosti lze posílat do konce února, plné žádosti pak do konce…

O dotacích vědí dvě třetiny firem

26.11.2008 

O existenci strukturálních fondů EU, ze kterých lze čerpat peníze, mají povědomí dvě třetiny tuzemských firem. Tři pětiny znich však považují proces čerpání dotací za příliš složitý abyrokratický.Více…

Článek v rámci předplatného Čas požádat o dotaci na úspory energií

18.11.2008 

Až do konce února mohou podniky žádat o dotace zprogramu Eko-energie, na který jsou vrámci nynější druhé výzvy vyčleněny dvě miliardy korun z Operačního programu Podnikání ainovace. Cílem tohoto…

Článek v rámci předplatného Nová výzva v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

20.10.2008 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy právě vyhlásilo novou výzvu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji…

Česko více čerpá z evropských fondů

28.9.2008 

Za současné rozpočtové období, které trvá od roku 2007, získala Česká republika zevropských fondů přibližně 45,5 miliardy korun na 1745 projektů. Čerpá tak podstatně více než v minulém rozpočtovém…

Článek v rámci předplatného Nové výzvy v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

30.7.2008 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo 21. července novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se týká tří oblastí…

Článek v rámci předplatného Tři programy v rámci OPPI spuštěny

22.7.2008 

Agentura CzechInvest zahájila příjem registračních žádostí do tří dotačních programů vrámci Operačního programu Podnikání ainovace (OPPI). Na programy Inovace Inovační projekt, ICT vpodnicích…

Článek v rámci předplatného Web přispívá k větší transparentnosti využití evropských peněz

7.7.2008 

Evropská komise spustila internetové stránky, na kterých jsou zveřejňováni příjemci prostředků z evropských fondů. Jedná se o portál, propojující stránky Komise sinternetovými stránkami jednotlivých…

Článek v rámci předplatného OPPI přilákal obrovský zájem

2.7.2008 

Statistika zájmu o prostředky z Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) v polovině června ukázala, že byly podány projekty v hodnotě 27,6 miliardy korun, z toho 2373 plných žádostí (v hodnotě…

Článek v rámci předplatného ČR a čerpání evropských fondů pro roky 2004/06

1.7.2008 

Česká republika patří mezi nové členské země EU, které dosáhly nejhorších výsledků při čerpání prostředků ze strukturálních a kohezních fondů unie pro roky 2004 a 2006. Zároveň však o žádné prostředky…

Článek v rámci předplatného Nová výzva v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost

15.6.2008 

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo všem krajům ČR kromě Prahy výzvu pro předkládání individuálních projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.…

ČR zbývá vyčerpat 40 % prostředků z fondů EU za minulé rozpočtové období

10.6.2008 

Podle nejnovějších údajů o průběhu čerpání prostředků zevropských strukturálních fondů za roky 2004 až 2006 zbývá České republice z minulého rozpočtového období vyčerpat ještě 40 procent zcelkové…

Článek v rámci předplatného Fondy EU se zaměří na vzdělávání a zaměstnatelnost

21.5.2008 

Po skončení jednání o finančních prostředcích vyhrazených v evropském rozpočtu na rozmezí let 2007 - 2013 uvedla Evropská komise, že se evropská politika soudržnosti zaměří na podporu kvalifikací…

Článek v rámci předplatného Příjem žádostí do programu Školicí střediska pozastaven

14.5.2008 

Ke dni 14. května 2008 pozastavilo ministerstvo průmyslu a obchodu příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotací z evropského programu Školicí střediska. Důvodem je převyšující zájem…

Výpis 4660 z celkem 76