Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Komunikujete s kolegy v práci anglicky? Nebo se dokonce bavíte anglicky se šéfem a vaše pracovní porady jsou také v angličtině?

Jazyková škola LITE

Pak se vám určitě budou hodit slovíčka a fráze k tématu Na poradě (At the Meeting).

Jazyková škola LITE poskytla portálu HR News sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi pro praktické použití při pracovních poradách, telefonátech, e-mailech či schůzkách.

Články budeme přinášet jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek. Najdete v nich vždy slovníček, základní fráze a odkaz na další ukázky frází a rozhovorů.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

welcome přivítat, přivítání idea [aɪˈdɪə] nápad
agenda [əˈdʒendə] program schůze thought [θɔːt] myšlenka
presentation prezentace urgent urgentní
project projekt point bod, podstata
guest host interrupt přerušit
boss šéf sound znít
agree souhlasit objection [əbˈdʒekʃən] námitka
disagree nesouhlasit suggestion [səˈdʒestʃən] návrh
agreement dohoda go ahead pustit se do toho
results výsledky stick to (the agenda) držet se (programu)
goal cíl launch [lɔːntʃ] spustit, zahájit
reach dosáhnout timeline harmonogram, rozvrh
accomplish dokončit, splnit opinion názor
fulfill splnit fairly brief poměrně stručný (krátký)
sales prodej, tržby hold up zdržet
report zpráva, hlášení outcome výsledek
analysis analýza in charge [tʃɑːdʒ] of být zodpovědný za
strategy strategie session zasedání, schůze

Příklady použití a fráze:

Czech Superbrands Award 2017

Firstly, I’d like to thank you all for coming. V první řadě bych vám všem rád poděkoval za to, že jste přišli.

May I interrupt you there? Mohu vás tady přerušit?

Personally, I feel it’s too much of a risk. Osobně si myslím, že je to příliš riskantní.

Do you have any suggestions? Máte nějaké návrhy?

Podívejte se na nejpoužívanější fráze k tématu „Na poradě“ a stáhněte si slovíčka i fráze v pdf >>

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing