Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Máme tady pro vás pokračování tématu Prezentace v angličtině. Podívejte se na další slovíčka a fráze a naučte se, jak prezentovat grafy a trendy.

Jazyková škola LITE

Jazyková škola LITE poskytla portálu HR News sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi pro praktické použití při pracovních poradách, telefonátech, e-mailech či schůzkách.

Články budeme přinášet jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek. Najdete v nich vždy slovníček, základní fráze a odkaz na další ukázky frází a rozhovorů.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

 

chart graf slight nepatrný, drobný
bar chart sloupcový graf increase nárůst, zvýšit
pie chart koláčový graf decrease pokles, snížit se
draw upoutat, přitáhnout si above nad
draw your attention upoutat vaši pozornost predict předpovídat
figure číslo, údaj reach dosáhnout
competitor konkurent under pod
share podíl target cíl
represent reprezentovat, zastupovat below pod
sales prodej, objem prodeje expectation očekávání
outlet firemní prodejna significant významný, podstatný
comparison porovnání connect spojit se, propojit se
audience publikum specific konkrétní
listener posluchač income příjem

Příklady použití a fráze:

Czech Superbrands Award 2017

As you will see from this graph… Jak uvidíte z tohoto grafu…

Id like to show you… Rád/a bych vám ukázal/a...

Lets take a look at this months figures. Pojďme se podívat na údaje z tohoto měsíce.

The numbers are way below our expectations.  Čísla jsou hluboko pod naším očekáváním.

Podívejte se na nejpoužívanější fráze k tématu „Prezentace v angličtině“ a stáhněte si slovíčka i fráze v pdf >>

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing