Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Chystáte se zúčastnit mezinárodní konference, workshopu nebo semináře v angličtině? Podívejte se na slovíčka a fráze k tématu Na konferenci (At the Conference)

Practise English with LITE

Ve spolupráci s jazykovou školou LITE vám přinášíme sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi, které můžete prakticky využít nejen ve vaší práci, ale i v osobním životě.

Články s novým tématem vám na HR News nabídneme vždy 1x za tři týdny ve čtvrtek. Najdete v nich ochutnávku nejpoužívanějších slovíček a frází k danému tématu a odkaz na kompletní slovníček, fráze a rozhovory.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

Slovíčka na konferenci

hold a conference pořádat konferenci conference on branding  konference o obch. značce
attend  zúčastnit se dress code dress code, kodex oblékání
welcome přivítat, přivítání business casual neformální business oblečení
event akce, událost badge odznak, placka, jmenovka
venue místo konání pin špendlík
keynote speakers hlavní řečníci ticket counter pokladní přepážka
background pozadí, původ, zázemí  on-site   místní
opening speech zahajovací proslov on-site hotel stay pobyt v místním hotelu
paper submission

předložení návrhů (řeči)

VIP ticket holders majitelé VIP lístků
conference program program konference access to  přístup k/do
provide poskytnout, zajišťovat annual conference výroční konference
participant  účastník networking party party s networkingem

Příklady použití a fráze

We have moved to a new venue. The conference will be held at the Green Garden Hotel, Prague. Přesunuli jsme se na nové místo. Konference se bude konat v hotelu Green Garden v Praze.

The deadline of paper submission has been extended to 30 April. Lhůta pro předložení příspěvků byla prodloužena do 30. dubna.

The conference will bring together an outstanding group of top speakers. Konference přivede dohromady/představí vynikající skupinu špičkových řečníků.

What is the dress code for the conference? Jaký je dress code pro konferenci?

Is food provided for each day? Je jídlo k dispozici každý den?

If you lose your ticket during the event, please see our representatives at the ticket counter. Pokud ztratíte svůj lístek během akce, prosíme, zajděte za našimi zástupci u přepážky/pokladny.

Přejděte na další slovíčka, fráze a rozhovory k tématu "At the Conference":

DALŠÍ SLOVÍČKA A FRÁZE >

Czech Superbrands

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing