Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Potřebujete angličtinu pro svou práci? Čeká vás prezentace v angličtině? Podívejte se na slovíčka a fráze na téma Prezentace (Presentation).

Jazyková škola LITE

Jazyková škola LITE poskytla portálu HR News sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi pro praktické použití při pracovních poradách, telefonátech, e-mailech či schůzkách.

Články budeme přinášet jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek. Najdete v nich vždy slovníček, základní fráze a odkaz na další ukázky frází a rozhovorů.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

 

presentation prezentace start začít
welcoming uvítání begin začít, zahájit
welcome vítat (vítejte) look at podívat se na
introduce představit se close uzavřít
responsible for zodpovědný za section sekce, část
topic téma conclude usoudit, dojít k závěru
subject předmět (téma) summarise shrnout
talk řeč (proslov) finish dokončit
concern with zabývat se s thanking poděkování
outline osnova, přehled attention pozornost
divide rozdělit invite pozvat, vybídnout
part část questions otázky
number of několik answer odpovědět
point bod, názor, nápad feel free nebát se, neostýchat se
make a point říci názor, nápad, fakt move on pokračovat dál
basically v podstatě overview přehled
briefly krátce, stručně pleasant příjemný

Příklady použití a fráze:

Czech Superbrands Award 2017

Let me introduce myself; my name is … Dovolte mi, abych se představil/a; jmenuji se ...

Basically, I have three things to say. V podstatě mám tři věci, které chci říct. 

I’d like to start by looking at …  Rád/a bych začal/a tím, že se podíváme na ... 

If you have any questions, please feel free to ask now. Pokud máte nějaké otázky, prosím nebojte se zeptat teď.

Podívejte se na nejpoužívanější fráze k tématu „Prezentace v angličtině“ a stáhněte si slovíčka i fráze v pdf >>

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing