Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Setkáváte se při čtení anglických textů s různými anglickými zkratkami, avšak nejste si jisti jejich přesným významem? Ve spolupráci s jazykovou školou LITE jsme pro vás připravili praktický seznam vybraných jazykových zkratek v angličtině, který můžete mít stále při sobě.

Practise English with LITE

Užitečné anglické zkratky 

PR

public relations

vztahy s veřejností

HR

human resources

lidské zdroje

dept.

department

Oddělení

HoD

head of department

vedoucí oddělení

est.

established

založeno

CEO

Chief Executive Officer

ředitel, šéf

ED

Executive Director

výkonný ředitel

HQ

Headquarters

hlavní sídlo, vedení firmy

No.

number

číslo

R&D

Research and Development

výzkum a vývoj

MBA

Master of business administration

vysokoškolský titul, manažerský studijní program

ATTN.

attention

pozornost, k rukám

RSVP

reply please

z francouzštiny: odpovězte prosím/ potvrďte účast

VAT

value added tax

daň z přidané hodnoty

ASAP     

as soon as possible

tak rychle, jak je to možné

N/A

non-applicable

nelze aplikovat

 

PROs&CONs

pro et contra

z latiny: pro a proti

FYI

for your information

pro tvoji/vaši informaci

DIY

do it yourself

udělej si sám

IMHO

in my humble opinion

dle mého skromného názoru

vs.

versus

versus, proti

Re:

regarding

ohledně

FAQ

frequently asked questions

často pokládané otázky

 

btw.

by the way

mimochodem

Q/A

questions and answers

otázky a odpovědi

CV

curriculum vitae

životopis

w/

with

s

w/o

without

bez

b/c

because

protože

e.g.

exempli gratia

z latiny: např., například

i.e.

id est

z latiny: tj., to jest

etc.

et cetera z latiny: a tak dále

Jak se naučit slušně anglicky na manažerskou pozici do půl roku?!

  • Potřebujete vyškolit své lidi v angličtině ve velmi krátké době? 
  • Máte pasivní znalosti a potřebujete začít aktivně mluvit?
  • Brzdí vás angličtina v kariérním postupu?

V LITE se specializujeme na výuku angličtiny intenzivní formou. Díky tomu jsme schopni dostat i “nenapravitelné” začátečníky na slušnou komunikativní úroveň v řádu měsíců. Tuto možnost využívá řada firem, kde potřebují své schopné lidi rychle doškolit v angličtině.

Ušijeme vám program na míru sestávající ze skupinových kurzů a individuálních hodin, který vás dovede k vašemu cíli během několika měsíců.

Kontaktujte nás na tel.: 775 556 996

Ukázková hodina zdarma

Reference účastníků

„Má to smysl. Dlouho jsem váhala, zda se po letech zase vrhnout na angličtinu. Je to těžké přesvědčit sama sebe. Šla jsem na zkušební hodinu a moc se mi to líbilo. Ovšem samotný kurz předčil má očekávání. U mne posun - nebojím se něco říct, srovnala jsem si základní gramatiku a mám nadšení pokračovat dále!“ Andrea Pospíšilová, Realitní makléř

„Vážená školo LITE, pro mě to byl velmi náročný týden, který mě posunul neuvěřitelně dopředu a konečně jsem pochopil některé časy a gramatiku. Kombinace výuky gramatiky a následné trénování mi velmi vyhovuje.” Vladimír Marval, Manager, Komerční banka

„Hodnocení školy LITE je velmi pozitivní. Za 14 dní jsem zvládla pochopit základy Aj. Mnohokrát jsem se snažila Aj začít učit, ale bez výsledku. Vedení hodin je jasné a logické. Cvičení slov a větných vzorů je systematické. Je kladen důraz na pochopení učiva = perfektní přístup. Neustálé opakování vede k zapamatování si slov bez dalšího "domácího" učení. Systém je dobře připravený. Jsem velmi spokojená.“ Jana Krausová, Manažerka, Praha

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing