Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Píšete v práci e-maily v angličtině? Víte, jak správně napsat anglický e-mail? Pak určitě využijete slovníček k tématu Writing e-mails in English (Jak psát e-maily v angličtině).

Podívejte se na základní slovíčka a fráze pro anglickou e-mailovou korespondenci.

Jazyková škola LITE poskytla portálu HR News sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi pro praktické použití při pracovních poradách, telefonátech, e-mailech či schůzkách.

Články budeme přinášet jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek. Najdete v nich vždy slovníček, základní fráze a odkaz na další ukázky frází a rozhovorů.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

Jazyková škola LITE

 

subject  předmět busy  zaneprázdněný
send  odeslat target  cíl
copy  kopie  delay   zpoždění
company  společnost  forward  přeposlat
interest   zájem  confirm  potvrdit
inquiry  dotaz, zjišťování schedule  rozvrh
question  otázka  check   zkontrolovat
answer  odpověď  regards  pozdravy
response   odpověď  reply  odpovědět, odepsat
order   objednávka respond   odpovědět, ozvat se
offer  nabídka in advance   předem
regarding  ohledně čeho attached file  přiložený soubor
see below  viz níže attachment   příloha (emailu)
see above   viz výše delivery  dodání, doručení
request  žádost quantity  množství
service  služba discount  sleva
kind  laskavý price list  ceník
ASAP (as soon as possible)  jak nejrychleji to bude možné VAT (value added tax)  daň z přidané  hodnoty

Czech Superbrands Award 2017

Příklady použití a fráze:

Sorry for the delay in response. Omlouvám se za zpožděnou odpověď. 

Please see the attachment. Podívejte se prosím na přílohu.

I hope this answers all your questions. Doufám, že toto zodpoví všechny Vaše otázky.

I look forward to hearing from you. Těším se na Vaši odpověď.

Please let me know if we can be of further assistance. Dejte mi prosím vědět, jestli Vám můžeme dále nějak pomoci.

Podívejte se na nejpoužívanější fráze k tématu „Jak psát e-maily v angličtině“ a stáhněte si slovíčka i fráze v pdf >>

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing