Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Chystáte se na přijímací pohovor v angličtině? Podívejte se na slovíčka a fráze téma Ucházení se o práci (Applying for a Job). Doufáme, že vám pomohou k získání nové práce. Good Luck!

Jazyková škola LITE

Jazyková škola LITE poskytla portálu HR News sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi pro praktické použití při pracovních poradách, telefonátech, e-mailech či schůzkách.

Články budeme přinášet jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek. Najdete v nich vždy slovníček, základní fráze a odkaz na další ukázky frází a rozhovorů.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

                                                                                        

 apply for a job  ucházet se o práci  responsible for  zodpovědný za
 interview  pohovor  work overtime  pracovat přesčas
 interviewer   kdo provádí pohovor  salary  plat
 applicant  uchazeč  job description  popis práce
 employer  zaměstnavatel  references  reference
 employee  zaměstnanec  referees  osoby poskyt. ref.
 hobbies   koníčky  trial period  zkušební doba
 skills  dovednosti, schopnosti  work shifts  pracovat na směny
 strengths  silné stránky  employment contract  pracovní smlouva
 weaknesses  slabé stránky  flexible  flexibilní
 experience  zkušenost  duty/duties  povinnost/i
 education  vzdělání  staff  zaměstnanci
 training   školení, kurzy  day off  den volna
 lead a team  vést tým  expect  očekávat
 qualifications
 kvalifikace, odbornost  boss

 šéf

 fill in the form
 vyplnit formulář  subordinate
 podřízený
 be interested in   zajímat se o  unemployed  nezaměstnaný
 position   pozice, post  start working
 začít pracovat
 working hours   pracovní doba  be promoted
 být povýšen
 full time   na plný úvazek  be fired
 být vyhozen
 part time   na částečný úvazek  be accepted

 být přijat

Příklady použití a fráze:

Czech Superbrands Award 2017

What is your greatest work achievement? Co bylo vaším největším pracovním úspěchem?

Why are you interested in this position? Proč máte zájem o tuto pozici?

Do you have any experience in sales? Máte nějaké zkušenosti v oblasti prodeje?

Where do you see yourself in five years? Kde se vidíte za pět let?

Podívejte se na nejpoužívanější fráze k tématu „Ucházení se o práci“ a stáhněte si slovíčka i fráze v pdf >>

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing