Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

V práci se dnes už většinou bez angličtiny neobejdete. Tušíte, co je to "shift", "sloppy job" nebo "job hopper"? Podívejte se na slovíčka a fráze k tématu Práce (Job).

Practise English with LITE

Ve spolupráci s jazykovou školou LITE vám přinášíme sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi, které můžete prakticky využít nejen ve vaší práci, ale i v osobním životě.

Články s novým tématem vám na HR News nabídneme vždy 1x za tři týdny ve čtvrtek. Najdete v nich ochutnávku nejpoužívanějších slovíček a frází k danému tématu a odkaz na kompletní slovníček, fráze a rozhovory.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

About a Job

job opportunity  pracovní příležitost  overtime  přesčas
 job vacancies  volná pracovní místa   shift  směna
 full-time  plný pracovní úvazek  flexible hours

 flexibilní prac. doba

 part-time  částečný prac. úvazek  promotion  povýšení
 candidates  kandidáti  be promoted  být povýšen
 headhunter  lovec hlav (hledající vh. kandidáty)   well/poorly paid  dobře/špatně placený 
 be a job hopper  často střídat zaměstnání  salary  plat
 find/get a job  najít/získat práci  job description  popis místa
 job satisfaction  pracovní uspokojení, spokojenost  be in charge (of)  mít na starost
 dissatisfaction  nespokojenost  first impression  první dojem
 temporary  dočasný  reliable  zodpovědný
 permanent  trvalý  sloppy  nedbalý

Příklady použití a fráze

I am looking for a part-time job. Hledám práci na částečný pracovní úvazek.

We are looking for suitable candidates to join our team in Prague. Hledáme vhodné kandidáty, kteří rozšíří náš tým v Praze.

Can you sometimes work overtime? Můžete občas pracovat přesčas?

I'm in charge of 5 people. Mám na starost 5 lidí.

He did a sloppy job again and got fired. Odvedl zase nedbalou práci a byl vyhozen.

Přejděte na další slovíčka, fráze a rozhovory k tématu “Zdravý životní styl" a stáhněte si je v pdf:

DALŠÍ SLOVÍČKA A FRÁZE >

Czech Superbrands

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing