Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Dali jste si předsevzetí, že v novém roce najedete na zdravý životní styl? Stále narážíte na anglická spojení jako „junk food”, „raw food”, „fibre” nebo “digest”? Podívejte se na slovíčka a fráze k tématu Zdravý životní styl (Healthy Lifestyle).

Practise English with LITE

Ve spolupráci s jazykovou školou LITE vám přinášíme sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi, které můžete prakticky využít nejen ve vaší práci, ale i v osobním životě.

Články s novým tématem vám na HR News nabídneme vždy 1x za tři týdny ve čtvrtek. Najdete v nich ochutnávku nejpoužívanějších slovíček a frází k danému tématu a odkaz na kompletní slovníček, fráze a rozhovory.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

Healthy Lifestyle

eat healthily jíst zdravě lose weight hubnout, zhubnout
exercise cvičit be overweight mít nadváhu
take exercise cvičit, mít pohyb gain weight přibrat na váze
take up začít něco dělat pravidelně waist pas
regularly pravidelně waistline obvod pasu
drink plenty of water pít mnoho vody food diary deníček o jídle
liquid/ fluid tekutiny drinking habits pitný režim
fluid intake příjem tekutin daily routine denní režim
diet [ˈdaɪət] dieta fat tuk
be on a diet držet dietu  animal fat živočišný tuk
junk food nekvalitní potraviny vegetable fat rostlinný tuk
raw food syrové jídlo nutrition výživa

Příklady použití a fráze

I'm going to take up jogging. Chystám se začít běhat.

If you don't exercise regularly you put your health at risk. Pokud pravidelně necvičíte, riskujete své zdraví.

I must improve my drinking habits. Musím zlepšit můj pitný režim.

You should cut down sugar. Měl bys omezit cukr. 

Proteins are essential nutrients for the human body. Bílkoviny jsou nezbytné živiny pro lidské tělo.

Přejděte na další slovíčka, fráze a rozhovory k tématu “Zdravý životní styl" a stáhněte si je v pdf:

Další slovíčka a fráze

Czech Superbrands

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing