Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Používáte angličtinu v práci? Jezdí do vaší společnosti zahraniční návštěvy? Buďte na ně připraveni. 

Jazyková škola LITE

Podívejte se na slovíčka, fráze a rozhovory na téma „Anglicky mluvící návštěva ve firmě“.

Jazyková škola LITE poskytla portálu HR News sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi pro praktické použití při pracovních poradách, telefonátech, e-mailech či schůzkách.

Články budeme přinášet jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek. Najdete v nich vždy slovníček, základní fráze a odkaz na další ukázky frází a rozhovorů.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

arrival [əˈraɪvəl] příjezd, příchod business obchod
flight let business card vizitka
company společnost trip cesta, výlet
reception [rɪˈsepʃən] recepce business trip služební cesta
offices kanceláře product produkt
meeting room

zasedací místnost

quality kvalita
cafeteria jídelna discount sleva
second floor druhé patro order objednat
appointment schůzka deal obchod (dohoda)
shortly zakrátko, brzy contract smlouva
in a moment za chvíli sign podepsat
spare the time [speə] najít si čas receive [rɪˈsiːv] obdržet, dostat
headquarters [ˌhedˈkwɔːtəz] centrála, hlavní sídlo offer nabídka
troubles trable, potíže amount [əˈmaʊnt] množství
sit down posadit se reach zastihnout
discuss business projednávat obchod important důležitý
pleased potěšený, rád expect očekávat
pleasure potěšení, radost successful úspěšný

Příklady použití a fráze:

Czech Superbrands Award 2017

I have an appointment with Mr. Svoboda at 11 am. Dobrý den, mám schůzku s panem Svobodou v 11 hodin.

Thank you for sparing the time to see me. Děkuji, že jste si na mě našel čas.

I will show you around. Ráda bych Vás tady provedla.

I will take you to the financial department. Zavedu Vás na finanční oddělení. 

Podívejte se na nejpoužívanější fráze k tématu „Anglicky mluvící návštěva ve firmě“ a stáhněte si slovíčka i fráze v pdf >>

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing