Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Vyrážíte na dovolenou do Londýna, Paříže, Barcelony nebo jiného zajímavého města? Pak se určitě podívejte na následující slovíčka a fráze k tématu prohlížení památek (Sightseeing).

Practise English with LITE

Ve spolupráci s jazykovou školou LITE vám přinášíme sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi, které můžete prakticky využít nejen ve vaší práci, ale i v osobním životě.

Články s novým tématem vám na HR News nabídneme vždy 1x za tři týdny ve čtvrtek. Najdete v nich ochutnávku nejpoužívanějších slovíček a frází k danému tématu a odkaz na kompletní slovníček, fráze a rozhovory.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

Slovíčka k tématu Prohlížení památek

sights památky ticket vstupenka
sightseeing [saɪtsiːɪŋ] prohlížení památek opening times otvírací doba
city centre centrum města gift shop obchod se suvenýry
tourist turista must-see attraction atrakce, kterou musíte vidět
map mapa view of ____ výhled na _____
square [skweə] náměstí crowded [ˈkraʊdɪd] přelidněný
avenue [ˈævɪˌnjuː] široká ulice, bulvár explore prozkoumat
guide průvodce go by bus jet autobusem
castle hrad, zámek tourist information informační centrum
palace palác turn left odbočit doleva
cathedral katedrála turn right odbočit doprava
tower věž go straight jít rovně

Příklady použití a fráze

What's the best way of getting around San Francisco? Jak se nejlépe pohybovat/cestovat po San Franciscu?

We'll have some free days after the conference so we will be able to explore the city. Po konferenci budeme mít pár volných dní, tak budeme moci prozkoumat město.

Are there any exhibitions on at the moment? Probíhají teď nějaké výstavy?

Do you have any bilingual brochures? Máte nějaké dvojjazyčné brožury?

Would you take a picture of us, please? Vyfotil byste nás, prosím?

There is a beautiful view of the whole city from the tower. Z věže je krásný výhled na celé město.

Is there any discount for seniors? Je pro důchodce nějaká sleva?

The Eiffel Tower is a must-see attraction. Eiffelova věž je atrakce, kterou musíte vidět.

Přejděte na další slovíčka, fráze a rozhovory k tématu "Sightseeing".

DALŠÍ SLOVÍČKA A FRÁZE >

Czech Superbrands

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing