Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Nový rok je ideální dobou pro stanovení cílů v životě i v práci.

Pokud se navíc chcete zdokonalit v angličtině, podívejte se na slovíčka, fráze a tipy na téma Stanovování cílů (Goal Setting).

Jazyková škola LITE

Jazyková škola LITE poskytla portálu HR News sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi pro praktické použití při pracovních poradách, telefonátech, e-mailech či schůzkách.

Články budeme přinášet jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek. Najdete v nich vždy slovníček, základní fráze a odkaz na další ukázky frází a rozhovorů.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

goal cíl smart chytrý
goal setting stanovování cílů specific konkrétní
set a goal stanovit si cíl measurable měřitelný
dream sen attainable dosažitelný
deadline termín (lhůta) relevant relevantní
achieve dosáhnout time bound časově omezený
achievement úspěch, dosažení výsledku vague nejasný
motivate motivovat generalized obecný
main hlavní unhelpful neužitečný
succeed uspět provide poskytovat
lack postrádat sufficient dostatečný
focus zaměření pozornosti precise přesný, precizní
direction směr amount množství
allow dovolit, umožnit reduce snížit
take control převzít kontrolu expenses náklady, výdaje
long-term dlouhodobý reduction snížení
vision vize demoralize snížit morálku
resources zdroje decrease snížit
sharp přesný, ostrý confidence sebevědomí
clear jasný sense smysl
defined definovaný urgency naléhavost
measure měřit take pride být hrdý

Příklady použití a fráze:

Czech Superbrands Award 2017

Do you have dreams? Máte sny?

Goals are dreams with deadline. Cíle jsou sny, které mají termín (deadline).

Without goals you lack focus and direction. Bez cílů postrádáte zaměření pozornosti a směr.

Setting goals gives you long-term vision. Stanovení cílů vám dává dlouhodobou vizi.

Podívejte se na nejpoužívanější fráze k tématu „Stanovování cílů“ a stáhněte si slovíčka i fráze v pdf >>

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing