Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Interní komunikace" bylo nalezeno 779 článků.

Článek v rámci předplatného Emoční inteligence - jak je důležitá pro kariéru?

9.4.2002  Emoční inteligence – jak je důležitá pro kariéru?

To, o čem se odborníci dosud jen dohadovali, se prokázalo. Klíčovým faktorem úspěchu v kariéře je emoční inteligence. Americký psycholog provedl na toto téma výzkumy u mnoha lidí a zjistil, že emočně…

Článek v rámci předplatného Řízení talentu a moderní formy komunikace

8.4.2002  Řízení talentu a moderní formy komunikace

Řízení talentu by mělo zvýšit intelektuální kapacitu firmy, ztělesněnou její znalostní bází a schopností jejího využití. Děje se tomu tak především díky stále se vyvíjející informační technologii.…

Článek v rámci předplatného Síla slova

20.3.2002  Síla slova

Komunikace je jedním z nejdůležitějších článků mezilidských vztahů. Jejím prostřednictvím vyjadřujeme svoje pocity, postoje, přání a potřeby. Víme rovněž, že není jen slovní komunikace, nýbrž také…

Článek v rámci předplatného Jeden musí z kola ven

8.3.2002  Jeden musí z kola ven

Článek nabízí velkou škálu zajímavých rad z oblasti přijímání nových myšlenek či řešení a tipy jak motivovat a povzbudit své zaměstnance. Pokud někdo přijde s novou myšlenkou, jak řešit určitý…

Článek v rámci předplatného Hlavou zeď neprorazíš

28.2.2002  Hlavou zeď neprorazíš

Stává se vám, že přijdete s novým návrhem, jak zefektivnit vaši práci nebo fungování celého podniku, a šéf vás odmítne mávnutím ruky? Co máte v takové situaci dělat? Shrňme si názory několika…

Článek v rámci předplatného Vyhněte se stereotypům!

25.2.2002  Vyhněte se stereotypům!

Vytváření stereotypů je negativní posuzování skupiny lidí na základě zkušenosti s jedním příslušníkem této skupiny. Stačí například jediná špatná zkušenost s osobou jiné rasy či barvy pleti a již máme…

Úspěch mohou mít i ti, kdo pracují z domova

18.2.2002  Úspěch mohou mít i ti, kdo pracují z domova

Dříve platilo, že chtěl-li být někdo povýšen, musel být neustále na očích svému vedoucímu. V opačném případě měl jen mizivé šance na služební postup.Časy se však mění a dokladem toho je i příběh…

5 dobrých důvodů, proč nenavazovat milostné vztahy na pracovišti

14.2.2002  5 dobrých důvodů, proč nenavazovat milostné vztahy na pracovišti

Autorka se v článku zabývá problematikou vzájemného vztahu kolegů, konkrétně pak vztahů milostných. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že práce ve společné firmě je pro vzájemný vztah ideální…

Článek v rámci předplatného I v pracovní kariéře se dají uplatnit pravidla "Pána prstenu"

8.2.2002  I v pracovní kariéře se dají uplatnit pravidla "Pána prstenu"

Jakkoli se to může na první pohled zdát překvapující, je možné nalézt řadu paralel mezi obyčejným dnem na pracovišti, zejména v období hospodářské recese, a mezi tím, co se odehrává ve filmu Pán…

Ergonomický program šetří zdraví zaměstnanců

5.2.2002  Ergonomický program šetří zdraví zaměstnanců

Článek vyhodnocuje výsledky Ergonomického programu, zaměřeného na prevenci a léčbu Syndromu opakovaného přetížení (anglicky Cumulative Trauma Disorder). Tato muskuloskeletární porucha se velmi…

Článek v rámci předplatného Vztahy s nadřízenými je potřeba upevňovat

29.1.2002  Vztahy s nadřízenými je potřeba upevňovat

Ve všech manažerských kurzech se obvykle učí, jak dobře vycházet s podřízenými. Neméně důležité jsou však i vztahy s nadřízenými jejich upevňováním člověk pomáhá svému nadřízenému i sobě. Článek…

Článek v rámci předplatného Zaměstnanci budoucnosti budou více orientováni na projekty

22.1.2002  Zaměstnanci budoucnosti budou více orientováni na projekty

Trh práce se mění tak rychle, že naše tradiční pojetí vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec pomalu přestává platit. Ještě relativně nedávno bylo běžnou skutečností stálé zaměstnání, kde člověk strávil 20 i…

Článek v rámci předplatného Klíčem k úspěchu v práci jsou interpersonální dovednosti

22.1.2002  Klíčem k úspěchu v práci jsou interpersonální dovednosti

Akademické znalosti jsou pro získání dobrého místa pochopitelně velmi důležité, nejsou však nejdůležitější. Zaměstnavatelé si podle průzkumů mnohem více cení sociálních a komunikačních schopností. V…

Nedostatečné komunikační schopnosti zvyšují pravděpodobnost propuštění

8.1.2002  Nedostatečné komunikační schopnosti zvyšují pravděpodobnost propuštění

Realita dnešní doby je taková, že interpersonální dovednosti a schopnost komunikace a jednání s lidmi se cení více než odborné a technické schopnosti a vědomosti. Podle průzkumů bývají mnohem častěji…

Výpis 766779 z celkem 779