Lidské zdroje - zprávy z HR

Zavádění e-learningu ve firmě - jak na to

Chcete zavádět ve firmě e-learning? Asi každý manažer má obavy, zda jeho zaměstnanci nový systém přijmou a zda jim k něčemu bude. Jedna americká firma provádějící…

Po pěti letech nový džob

Po pěti letech nový džob

Najít si nového zaměstnavatele každých pět let považují za vhodné dvě…

Vyhazov za osobní emaily?

Článek v rámci předplatného Vyhazov za osobní emaily?

Ve Velké Británii proběhl v březnu roku 2002 výzkum, který se zaměřil na…

Styl vedení založený na partnerské spolupráci vedení a zaměstnanců

Styl vedení založený na partnerské spolupráci vedení a zaměstnanců

Hovoříme-li komunikaci v organizacích a stylu vedení, můžeme vzít v úvahu…

Podniková sociální odpovědnost ve 21. století

Článek v rámci předplatného Podniková sociální odpovědnost ve 21. století

V době, kdy světem otřásají skandály průmyslových gigantů a teroristické…

Zainteresovanost zaměstnanců a charakter pracovního prostředí

Zainteresovanost zaměstnanců a charakter pracovního prostředí

Výzkum, jehož je článek shrnutím, zjistil silnou souvislost mezi tím, jakým…

Odchod zaměstnance nestojí jen peníze

Odchod zaměstnance nestojí jen peníze

Z pohledu zaměstnavatele jsou zaměstnanci vlastně druhem investice. Ale…

Objevitelské otázky - cesta k motivaci týmu

Objevitelské otázky - cesta k motivaci týmu

Autor článku se v průběhu své kariéry zúčastnil mnoha setkání, koučingových…

Umíte se ptát?

Umíte se ptát?

Umění pokládat otázky je jednou z klíčových podmínek pro efektivní…

Problematika výkladu případových studií o interpersonální komunikaci

Problematika výkladu případových studií o interpersonální komunikaci

Článek se zabývá problematikou posouzení a výkladu výsledků případových…

Čeští zaměstnanci v zahraničních firmách - krok za krokem vpřed

Článek v rámci předplatného Čeští zaměstnanci v zahraničních firmách - krok za krokem vpřed

Po roce 1989 do českých podniků začaly proudit zahraniční investice a s…

Komunikace a vedení týmu

Komunikace a vedení týmu

Mnoho pracovních problémů tkví v komunikaci a jednání. Jak spolu mohou co…

Stáže a rotace jako prostředek k udržení zaměstnaců

Stáže a rotace jako prostředek k udržení zaměstnaců

Článek přibližuje mimo jiné názory viceprezidenta jedné z konzultantských…

Výpis 10671079 z celkem 1144