Lidské zdroje - zprávy z HR

Asiana, spol. s r.o. Tato sekce je sponzorovaná společností Asiana, spol. s r.o.

Řízení talentu a moderní formy komunikace

Řízení talentu by mělo zvýšit intelektuální kapacitu firmy, ztělesněnou její znalostní bází a schopností jejího využití. Děje se tomu tak především díky stále se…

Síla slova

Síla slova

Komunikace je jedním z nejdůležitějších článků mezilidských vztahů. Jejím…

Jeden musí z kola ven

Jeden musí z kola ven

Článek nabízí velkou škálu zajímavých rad z oblasti přijímání nových…

Hlavou zeď neprorazíš

Hlavou zeď neprorazíš

Stává se vám, že přijdete s novým návrhem, jak zefektivnit vaši práci nebo…

Vyhněte se stereotypům!

Vyhněte se stereotypům!

Vytváření stereotypů je negativní posuzování skupiny lidí na základě…

Úspěch mohou mít i ti, kdo pracují z domova

Úspěch mohou mít i ti, kdo pracují z domova

Dříve platilo, že chtěl-li být někdo povýšen, musel být neustále na očích…

5 dobrých důvodů, proč nenavazovat milostné vztahy na pracovišti

5 dobrých důvodů, proč nenavazovat milostné vztahy na pracovišti

Autorka se v článku zabývá problematikou vzájemného vztahu kolegů,…

I v pracovní kariéře se dají uplatnit pravidla "Pána prstenu"

I v pracovní kariéře se dají uplatnit pravidla "Pána prstenu"

Jakkoli se to může na první pohled zdát překvapující, je možné nalézt řadu…

Ergonomický program šetří zdraví zaměstnanců

Ergonomický program šetří zdraví zaměstnanců

Článek vyhodnocuje výsledky Ergonomického programu, zaměřeného na prevenci…

Vztahy s nadřízenými je potřeba upevňovat

Vztahy s nadřízenými je potřeba upevňovat

Ve všech manažerských kurzech se obvykle učí, jak dobře vycházet s…

Zaměstnanci budoucnosti budou více orientováni na projekty

Zaměstnanci budoucnosti budou více orientováni na projekty

Trh práce se mění tak rychle, že naše tradiční pojetí vztahu zaměstnavatel-…

Klíčem k úspěchu v práci jsou interpersonální dovednosti

Klíčem k úspěchu v práci jsou interpersonální dovednosti

Akademické znalosti jsou pro získání dobrého místa pochopitelně velmi…

Nedostatečné komunikační schopnosti zvyšují pravděpodobnost propuštění

Nedostatečné komunikační schopnosti zvyšují pravděpodobnost propuštění

Realita dnešní doby je taková, že interpersonální dovednosti a schopnost…

Výpis 781793 z celkem 793